วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ