AID หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Mr. Niran Karnark of Thailand. นายนิรันดร์ กานาค(เบิร์ด & เปี๊ยก)
              เจ้าหน้าที่ธุรการ 
        งานสื่อการเรียนการสอน

             ยินดีต้อนรับ

'เราพร้อมและยินดีเสมอ ที่จะสนับสนุนทุกๆ ภาระกิจด้วยความมุ่งมั่นบนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงใจ'

 facebook.com(ไม่เฉพาะกลุ่มเพื่อน) อีกช่องทางของการนัดพบสาธารณะรายการที่คุณควรสัมผัสและเข้าตรวจสอบความเป็นไปได้จริง
• บุคลากรในงานสื่อการเรียนการสอน (โสตทัศนศึกษา, โสตทัศนูปกรณ์)
• วิสัยทัศน์
• หน้าที่รับผิดชอบ
• ภาระกิจในงานที่เกี่ยวเนื่องต่อกันโดยสังเขป
• แบบขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษาพร้อมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

กิจกรรม


ยินดีต้อนรับ ... ... ...ด้วยความซื่อสัตย์  ตรงไปตรงมา  เปิดกว้างรับฟังทุกปัญหาทุกสภาวะ  ที่นี่ที่เดียว! Wink  ที่พร้อมเสมอสำหรับทุกๆ การเชื่อมโยงสู่โลกกว้างทางสังคมด้วยระบบเครือข่ายฯ
                              (ประสงค์ให้ทุกคนในสังคมไทย รัก สามัคคี เข้าใจกันและกัน)

ภาพต้นฉบับทุกอริยาบท
  สามารถสอบถามได้ที่ ...สื่อการเรียนการสอน
                                                                                  (mail) bp-114@hotmail.com 
                                     ตรวจสอบ/ดูภาพถ่ายได้ทาง ... ... ... 
                                     www.facebook.com/Niran Karnark-Thailand 
                                                                                   ขอบคุณทุกท่านด้วยความยินดี
                                                          < สงวนลิขสิทธิ์-สาธารณะ >

ข่าวสาร
เรียนเชิญ ศิษย์เก่าช่างยนต์ เข้าร่วมงานฯ

ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-01-12 10:16:07 12 0
เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ(มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ... . ตรวจสอบได้ ที่นี่!
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-12-27 14:00:34 29 0
เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐) ... . ตรวจสอบได้ ที่นี่!
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-11-02 09:27:59 26 0
เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ(กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐) ... . ตรวจสอบได้ ที่นี่!
เมื่อ : 2017-10-09 10:47:58 32 0 ข่าวสาร
เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ(กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) ... . ตรวจสอบได้ ที่นี่!
เมื่อ : 2017-06-29 17:30:59 61 0 ข่าวสาร Approve
ประชุุุมทางไกลสร้างความเข้าใจอาชีวะศึกษาและจุดบริการ พฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ
เมื่อ : 2017-01-04 16:19:14 104 0 ข่าวสาร
เชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม
เมื่อ : 2016-12-14 18:02:05 97 0 ข่าวสาร
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาร่วมแสดงความยินดี โอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจฯ
เมื่อ : 2016-12-12 12:03:18 134 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2102-2002 โดย นายนำโชค มีชำนาญ แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
บทความ
เมื่อ : 2017-10-10 09:26:02 30 0
'มีอะไร? ในเช้าวันพุธ' ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘(ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา) ติดตามความเคลื่อนไหวได้ ที่นี่!

เมื่อ : 2015-02-13 16:14:23 330 0
เผยแพร่ผลงานวิจัย 'การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา' โดย นายปรัชญา มะลิหวล
บทความ
เมื่อ : 2013-08-06 20:47:49 634 0
Press wait ... ... ... 110656031555 Bnrk รายการข้อมูลภาพถ่ายดิจิตอล ตรวจสอบรายการได้ที่นี่! (โดย นายนิรันดร์ กานาค-เบิร์ด)
เมื่อ : 2013-06-11 15:50:53 504 0
ขอขอบคุณ พล.ต.ต.ฉลองชัย บุรีรัตน์ มา ณ โอกาสนี้อย่างยิ่ง
เมื่อ : 2013-02-03 09:11:18 537 0 บทความ
'วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา' หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานทางการศึกษา เคียงคู่กับความต้องการของสังคมไทย(พื้นที่โคราช) ซึ่งคุณและเรามั่นใจด้วยความภาคภูมิ
เมื่อ : 2013-01-23 06:37:42 719 0
ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รายงานโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ระบบอีเลิร์นนิ่ง(e-Learning) โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อ : 2012-08-24 13:33:27 761 0 บทความ
ขอขอบคุณ คณะครูพร้อมด้วยนักศึกษาไฟฟ้ากำลัง ที่สละเวลาอันมีคุณค่าร่วมงาน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ด้วยความยินดี
เมื่อ : 2012-08-13 17:46:29 605 0 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ตรวจเยี่ยมจุดบริการศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ สำหรับผู้เดินทาง ศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ปั๊ม ปตท. ถนนเลี่ยงเมือง(ขาล่อง)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-04 17:39:14 78
กลุ่มน้ำตาลมิตรผลแนะนำกิจการบริษัทและรับสมัครงานนักศึกษา อังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-04 16:06:11 60
มอบเกียรติบัตร, โล่รางวัลทีมนักศึกษาผู้ชนะทักษะวิชาชีพ ระดับภาคอิสาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ อังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-04 13:55:58 103
อบรมปฏิบัติการเขียนแผนการสอนบูรณาการฐานสมรรถนะฯ เสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม ชั้น ๒
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-04 12:18:02 87
ราชมงคลอิสาน(นครราชสีมา) แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-04 10:51:00 75
ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จันทร์, อังคารที่ ๑๙, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม ชั้น ๒
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-04 10:10:00 64
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-12-11 20:33:07 109
แนะแนวการศึกษาต่อและการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย อัลลอยด์, ม. ศรีปทุม และแคนอน พุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-12-11 20:28:12 82
บริจาคโลหิตน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม ชั้น ๒
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-12-02 17:57:15 78

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
307796  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กำลังคนอาชีวศึกษา ... ที่นี่!
• R-radio network
• MVประกันคุณภาพการศึกษา รอบ ๓(ภายนอก, สมศ.)-G2
• MVประกันคุณภาพการศึกษา(ภายใน) ๒๕๕๗-G2
• MVนายไกรฤกษ์ เอี่ยมศรี นักศึกษาผู้รับการประเมินรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๗
• MV-The Promotion of Value Towards Dual Vocational Education-G2
• MV-Mr. Tachakorn Roammai
• MVแนะนำกรรมการสอบV-NET ตอนที่ ๑/๒
• MVแนะนำกรรมการสอบV-NET ตอนที่ ๒/๒
• MVตอน ๔๒:อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์ 'วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา' เสาร์ ๑๕ ส.ค.๒๕๕๘
• MVแนะนำวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา-G13-2017
• MVเดินหน้าประเทศไทย 'รวมพลังจิตอาสาอาชีวะซ่อมสร้างเพื่อประชาช­น'
• MVผลการดำเนินงานของวิทยาลัย(รับ คกก รางวัลพระราชทาน ๒๕๕๘ ระดับ อศจ.)...๑๕/๑๒/๒๕๕๘-๐๓
• MVs ๑๐ ครูที่ไม่มีในโรงเรียนสุจริต(ปปช.)
• MVไทด์ วัชรินทร์ 'ฝันที่เป็นจริง' (กยศ.) Official MV
• MV-Nakhon Ratchasima Technical College of introduce, -G12-2016
• MVเทคนิคโคราช ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์-G2 Bnrk
• MVโรงงาน โรงเรียน(วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) G2
• MVสตง.ตรวจสอบครุภัณฑ์การศึกษา-G2
• MVอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา-G4
• MVเกษียณ ๒๕๕๕(วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) G2
• MVเกษียณ ๒๕๕๖(วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) G4
• MVเกษียณ ๒๕๕๗(วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) G3
• MVศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา-G4
• MVเกษียณ ๒๕๕๘(วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) G4
• MVความรู้เกี่ยวกับ 'ช่างแม่พิมพ์' สถาบันไทย-เยอรมัน
• MV-Thailand Today and Tomorrow' 2014
• MVสังคมชีวิตในวัยอาชีวศึกษา(ปวช.) G1

เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายภายนอก
• www.facebook.com
• MV 'ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี' หนึ่งในความร่วมมือฯ
• แผนที่คนเดินทาง
• ดูหนัง ฟังเพลง บันเทิง
• ค้นคว้าเพิ่มเติม
• ราคาน้ำมันในชีวิตประจำวันนี้?
• ปปช.
• สตช.
• กสทช.

๓ จังหวัดชายแดนใต้(พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ)
• นราธิวาส
• ปัตตานี
• สงขลา


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.843397 sec.