นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อนสมาชิก