นางสมบุญ  กรสันเทียะ
 พนักงานพิมพ์ ส๓
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนคราชสีมา

เพื่อนสมาชิก