neec1 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

กิจกรรม

ข่าวสาร
แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับNEEC 1
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-09-19 16:19:47 216 0

ทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคน   อาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองภาคการผลิตอุตสาหกรรมและบริการ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยผลงานวิจัย 200 ผลงาน เน้นการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของสถานประกอบการ การวางแผนการผลิต และพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ศูนย์ประสานงานการผลิตและ พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-19 14:52:35 168
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล Big Data System วันที่11 กันยายน 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-19 14:41:27 184

ทั้งหมด


• www.hrm-hrd.com/2018-labor

• Download Here

• Download Here

สถิติ
เยี่ยมชม
3289  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.589193 sec.