ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจกู้เงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจกู้เงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565
🔴ขั้นตอนและวิธีการยื่นกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2565
👉ขั้นตอนที่ 1   ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน  สำหรับรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน วิธีการทำดูได้ที่ https://drive.google.com/.../1ORDyZrOeq2CXp7yFiGD.../view...
👉ขั้นตอนที่ 2   การกรอกข้อมูลเตรียมเอกสารส่งวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   
1. กรอกข้อมูลในแบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ( 1 ชุด จำนวน 7 หน้า)
สามารถดาวโหลดที่ https://drive.google.com/.../1-Fy3zIoWW88MoFGrIzb.../view...
2. แบบ กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
สามารถดาวโหลดที่ https://drive.google.com/.../1B8_qOFb30whYH.../view...
ถ้ามีสลิปเงินเดือนของบิดา มารดา สามารถแนบแทนหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
3. ทำกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 18 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคเรียน พร้อมแนบรูปถ่ายอย่างน้อย 4 รูปขึ้นไป
สามารถดาวโหลดที่ https://drive.google.com/.../1vADUbsicijTS.../view...
4. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล...

 

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ