ntc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่วิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

วางแผนและงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ความร่วมมือ
วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษา
แนะแนวอาชีพและการจัดงาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานวิชาการ
หลักสูตรการเรียนการสอน
วัดผลและประเมินผล
วิทยาบริการและห้องสมุด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาโท

แผนกวิชาเครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟ้ฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า๑๕๐.๓๕ kWp โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสาร
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2017-10-18 10:29:18 8 0
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวสาร
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2017-10-18 10:15:35 6 0
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
ข่าวสาร
สร้างโดย : person
เมื่อ : 2017-10-11 08:55:17 115 0
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
สร้างโดย : stores
เมื่อ : 2017-10-10 14:53:50 38 0 ข่าวสาร
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
สร้างโดย : person
เมื่อ : 2017-10-09 15:25:07 82 0 ข่าวสาร
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
สร้างโดย : person
เมื่อ : 2017-10-03 09:27:31 290 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ประชุมทางไกลวาระเร่งด่วน 'การป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา'

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-25 18:04:09 523
รับมอบเครื่องกลึงแผนกวิชาเทคนิคการผลิต

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-24 09:38:44 718
สัปดาห์แรกแห่งการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-19 15:42:51 1201
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 09:03:30 634
พิธีเปิดอบรมหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับอาชีวศึกษา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 08:58:30 400
ร่วมการต้อนรับ ฯพณฯ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 08:55:30 401

ทั้งหมด           
              นายวีระชัย  ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
           ntc_it@hotmail.com 


สถิติ
เยี่ยมชม
2763960  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 1.046873 sec.