วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษารายใหม่ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากู้ยืมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมชั้น 2

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ