วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาดำเนินการมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สถาปัต โยธา บัญชี ช่างกลโรงงาน เทคนิคอุตสาหกรรม แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ) เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ