วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.กรภัทร์ จุ้ยยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์ หัวหน้างานความร่วมมือ นายชญาธร งามบ้านผือ หัวหน้างานทวิภาคี และคณะแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดย ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กับ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด สาขาที่ 00073 นครราชสีมา โดย นายณัฐกรณ์ ป้องกัน ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) โดย นายสายชล สมดี ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช โดย นางสาวนิตยาภรณ์ พลศรี ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ