วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคนครราขสีมา นำโดย ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จำกัด เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ร้านสหกรณ์ ณ หอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ