วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มอบหมายให้ ดร.กรภัทร์ จุ้ยยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดย ดร.กรภัทร์ จุ้ยยิ้ม รองอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กับ บริษัท โคยามา แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายฮิโรชิ อุซุดะ ตำแหน่งประธานบริษัท โดยมีคณะผู้บริหาร นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์ หัวหน้างานความร่วมมือ นายชญาธร งามบ้านผือ หัวหน้างานทวิภาคี และคณะครูแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสำนักอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และนำคณะตัวแทนบริษัทเดินเยี่ยมชมแผนกวิชาเทคนิคการผลิต แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ