วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม และ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราขสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.กรภัทร์ จุ้ยยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม และ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม เข้าร่วมในพิธี ณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ