วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์ หัวหน้างานความร่วมมือ นายชญาธร งามบ้านผือ หัวหน้างานทวิภาคี และคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดย ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย นายประยูร นพเก้า ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ