วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มอบหมายให้ นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์ หัวหน้างานความร่วมมือ และ นายชญาธร งามบ้านผือ หัวหน้างานทวิภาคี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีทงมา โดย นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์ หัวหน้างานความร่วมมือ กับ บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด โดย นายศรัณย์วิศว์ ภักดีนอก ตำแหน่ง Executive Director ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ