relation หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

นายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด
บุคลากรในงานประชาสัมพันธ์

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรและแผนการเรียน
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลสถานที่ประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกล
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ข่าวสาร
นโยบายเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-28 10:46:20 1 0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ รุ่นที่ ๑-๔
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-28 09:03:09 1 0
ATP โครงการพัฒนาสู่ความสำเร็จ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-27 08:30:13 2 0
เปิดภาคเรียนการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-05-21 07:51:26 8 0 ข่าวสาร
การมอบสื่อการเรียนการสอนด้านความปลอดภัย และให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับนักศึกษา
เมื่อ : 2018-05-16 10:30:03 12 0 ข่าวสาร
โครงการขยายโอกาศการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 อ.ปักธงชัย
เมื่อ : 2018-05-11 15:43:16 17 0 ข่าวสาร
การจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-05-04 16:16:23 20 0 ข่าวสาร
การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-05-04 09:35:40 16 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด  
 
'สถิติ
เยี่ยมชม
24783  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.888059 sec.