relation หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

นายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด
บุคลากรในงานประชาสัมพันธ์

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรและแผนการเรียน
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลสถานที่ประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกล
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ข่าวสาร
จากวันที่พากเพียร สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-10-07 14:24:48 18 0
พิธีส่งมอบ ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ TRUE CAPABILITY CENTER โครงการความร่วมมือ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-09-30 10:05:34 50 0
โครงการตรวจสุขภาพครูประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-02-20 07:57:56 196 0
กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2019-01-18 10:03:51 597 0 ข่าวสาร
บริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
เมื่อ : 2018-11-27 07:40:32 236 0 ข่าวสาร
โครงการจิตอาสามอบใจรักต้นไม้ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-11-23 17:05:40 281 0 ข่าวสาร
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
เมื่อ : 2018-11-23 16:59:31 238 0 ข่าวสาร
วารสารประชาสัมพันธ์ 'น้ำเงิน-ขาว' ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-11-15 16:09:07 247 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ รุ่นที่ ๑-๔

เมื่อ : 2018-10-05 14:42:19 241 0

ทั้งหมด  
 
'สถิติ
เยี่ยมชม
48141  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.970629 sec.