relation หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

นายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด
บุคลากรในงานประชาสัมพันธ์

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรและแผนการเรียน
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลสถานที่ประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกล
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ข่าวสาร
บริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-11-27 07:40:32 30 0
โครงการจิตอาสามอบใจรักต้นไม้ ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-11-23 17:05:40 18 0
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-11-23 16:59:31 19 0
วารสารประชาสัมพันธ์ 'น้ำเงิน-ขาว' ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-11-15 16:09:07 32 0 ข่าวสาร
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-11-08 09:07:53 17 0 ข่าวสาร
'วันปิยมหาราช' ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-10-24 16:58:42 28 0 ข่าวสาร
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-10-22 09:15:47 28 0 ข่าวสาร
ยินดีต้อนรับ นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
เมื่อ : 2018-10-18 15:46:29 50 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ รุ่นที่ ๑-๔

เมื่อ : 2018-10-05 14:42:19 29 0

ทั้งหมด  
 
'สถิติ
เยี่ยมชม
30241  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.618927 sec.