relation หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

นายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด
บุคลากรในงานประชาสัมพันธ์

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรและแผนการเรียน
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลสถานที่ประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกล
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ข่าวสาร
วันงดสูบบุหรี่โลก
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-01 09:57:18 12 0
เปิดภาคการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-05-16 11:37:44 16 0
การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-05-09 12:13:06 13 0
การรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อ : 2017-05-09 12:01:52 16 0 ข่าวสาร
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อ : 2017-03-16 09:58:34 25 0 ข่าวสาร
โครงการประสานพลังประชารัฐ Excellent Model School
เมื่อ : 2017-01-30 10:06:41 50 0 ข่าวสาร
พิธีวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๔
เมื่อ : 2017-01-17 09:33:22 55 0 ข่าวสาร
มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร แก่ทีมนักศึกษาที่ไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อ : 2016-12-27 17:13:48 62 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด  
 
'สถิติ
เยี่ยมชม
18518  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.702769 sec.