relation หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

นายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ดาวน์โหลด
บุคลากรในงานประชาสัมพันธ์

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรและแผนการเรียน
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลสถานที่ประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกล
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ข่าวสาร
ยินดีต้อนรับ นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-18 15:46:29 15 0
ยินดีต้อนรับ นายอลงกรณ์ วัฒนสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-18 15:13:15 16 0
แสดงความยินดีต้อนรับ นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-12 10:43:03 16 0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS ๒๐๑๖
เมื่อ : 2018-10-05 14:44:15 15 0 ข่าวสาร
งานมุทิตาจิตตานุสรณ์ ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-10-02 08:39:39 17 0 ข่าวสาร
งานพิธีวันมุทิตาจิต รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-09-10 09:57:30 17 0 ข่าวสาร
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบ ๒ สี) ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-09-06 08:26:32 12 0 ข่าวสาร
งานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-08-10 13:53:02 35 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ รุ่นที่ ๑-๔

เมื่อ : 2018-10-05 14:42:19 2 0

ทั้งหมด  
 
'สถิติ
เยี่ยมชม
28238  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.872115 sec.