บุลลากรแผนกวิชาเครื่องกล

วิจัยในชั้นเรียน

บทความล่าสุด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ประกวดราคาปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
สร้างโดย : NTC
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเครื่องจักรอัตโนมัติและCAD/CAM Software 5 axis เมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารเเละเครื่องดื่ม ภายในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เเละระดับปริญญาตรี (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อโควตา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2567
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง การประมูลร้านค้าภายในประจำปีการศึกษา 2567
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567
สร้างโดย : NTC

สถิติเยี่ยมชม

66312

กิจกรรม