งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กิจกรรม

ประกาศ

 

บทความล่าสุด

การเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สร้างโดย : trade
ประชาสัมพันธ์ ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ
สร้างโดย : trade
ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3
สร้างโดย : NTC
📢ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 📢 งานวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ขออนุญาต​ประชา​สัมพันธ์โครงการ​เปิดโลกการอ่าน​ ประจำปีการศึกษา​ 2564 📖ในหัวข้อ📖 'Read more​ know more.​ ยิ่งอ่านยิ่งรู้'
สร้างโดย : NTC
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
สร้างโดย : NTC
เล่มสรุปโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวะ ประจำปีการศึกษา 2563
สร้างโดย : trade
เล่มสรุปโครงการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563
สร้างโดย : trade
เล่มสรุปโครงการศึกษาดูงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
สร้างโดย : trade
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
สร้างโดย : NTC
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สร้างโดย : NTC