person หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   • วิสัยทัศน์
• บุคลากร
• ภาระงาน
• ผู้บริหารระดับสูง (สอศ.)
• โครงสร้างองค์กร (สอศ.)

• แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
• สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี
• ใบลา / ใบลาออก
• ใบสมัคร สัญญาจ้าง
• ใบเปลี่ยนเวร
• ใบขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ
• แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
• แบบคำขอมีบัตรข้าราชการบำนาญ
• แบบคำขอหนังสือรับรอง
• รายงานการไปราชการ
• แบบการขออนุญาตไปต่างประเทศ ด้วยเงินทุนส่วนตัว
• รายงานผลการไปราชการ การไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน.pdf

• แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
• แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• การแจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ
• ตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล หนึ่งแสนครูดี

• รายชื่อบุคลากร
• โครงสร้างองค์กร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

• คำสั่งจ้าง 2556
• คำสั่งจ้าง 2555-2537

• คุรุสภา
• กรมบัญชีกลาง
• กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ

• ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาอาชีวศึกษา

ข่าวสาร
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-09-10 15:27:08 364 0 Approve
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-09-06 13:31:11 294 0 Approve
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-08-30 14:12:24 438 0 Approve
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
เมื่อ : 2018-02-28 14:06:00 1272 0 ข่าวสาร Approve
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
เมื่อ : 2018-02-26 11:12:39 825 0 ข่าวสาร Approve
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
เมื่อ : 2018-02-20 12:42:41 1172 0 ข่าวสาร Approve
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เมื่อ : 2017-12-29 09:33:55 571 0 ข่าวสาร Approve
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) แผนกวิชาพณิชยการ
เมื่อ : 2017-12-28 08:59:51 529 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน(แผนกสามัญ,อิเล็กทรอนิกส์,แมคคาทรอนิกส์และก่อสร้าง)

เมื่อ : 2016-06-22 14:49:06 634 0

ทั้งหมด


• หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)
• ซักซ่อมความเข้าใจแนวปฏิบัติตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๕

• 2556-09-02 รายงานการไปราชการ นายทรงเกียรติ ร่มกลาง
• 2557-08-21 รายงานการไปราชการ นางศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์
• 2557-06-18-21 รายงานการไปราชการ น.ส.ภัทร์พิรัล รัตน์ศุกลภัทร
• 2556-10-28 รายงานการไปราชการ นายวิชิต คำหย่อน
• 2556-07-19 รายงานการไปราชการ น.ส.ภัทร์พิรัล รัตน์ุศุกลภัทร
• 2556-01-28 รายงานการไปราชการ นายชาตรี ฝีกดอนวัง
• 2556-01-25 รายงานการไปราชการ นายนพดล คำมณี
• 2555-08-08 รายงานการไปราชการ นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์
• 2555-07 รายงานการไปราชการ นายวิชิต คำหย่อน
• 2555-06-01 รายงานการไปราชการ นายทรงเกียรติ ร่มกลาง
• 2555-02-24 รายงานการไปราชการ นายสุรพงศ์ คำลือ
• 2553-03-04 รายงานการไปราชการ นายชาตรี พรจรรยา ประกันคุณภาพ
• 2552-12-21 รายงานการไปราชการ นางสุภาพ หารรุ่งศรี ประกันคุณภาพ
• 2552-05-14 รายงานไปราชการ นายวิชิต คำหย่อน
• ' คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด '

• วารสารประกันสังคม ปี 2555
• ประโยชน์ของผัก
• ประโยชน์ของวิตามิน ซี

กิจกรรม


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.721966 sec.