ntc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
ประชุมทางไกลวาระเร่งด่วน 'การป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา'

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-25 18:04:09 737
รับมอบเครื่องกลึงแผนกวิชาเทคนิคการผลิต

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-24 09:38:44 1014
สัปดาห์แรกแห่งการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-19 15:42:51 1706
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 09:03:30 934
พิธีเปิดอบรมหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับอาชีวศึกษา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 08:58:30 565
ร่วมการต้อนรับ ฯพณฯ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 08:55:30 563
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-12 08:53:49 275
อบรมปฏิบัติการเขียนแผนการสอนครูพิเศษสอนก่อนเปิดภาคเรียน ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-12 08:51:15 235
พี ซี เอส แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ทำสัญญารับนักศึกษาเข้าฝึกวิชาชีพ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-12 08:48:05 228
ตรวจเยี่ยมสร้างขัวญกำลังใจศูนย์อาชีวะอาสาบริการเทศกาลสงกรานต์
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-04-19 09:21:45 213
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-04-19 09:17:29 414
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-04-18 09:46:40 234
พิธีปิดอบรมขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ(ช่างยนต์และไฟฟ้ากำลัง)
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-04-18 09:39:05 189
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา(ค้าปลีก) เข้าร่วงาน
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-03-29 09:45:05 263
PCS และคณะเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานแผนกเครื่องกล
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-03-29 09:41:04 285
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพประเมินองค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพเครื่องกล
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-03-29 09:27:25 230
รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-03-29 09:22:02 371
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและมอบเครื่องมือ อบต. บึงอ้อ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-03-29 09:12:12 190
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-03-11 09:34:08 402
ยินดีต้อนรับคณะเทคนิคสมุทรสาครเข้าศึกษาดูงาน
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-03-11 09:32:19 240
กำลังแสดงหน้า 1/25
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.596905 sec.