ntc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
พิธีส่งมอบ ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ TRUE CAPABILITY CENTER โครงการความร่วมมือ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-09-30 10:29:48 133
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเข้าร่วมงาน 'วันปิยะมหาราช' ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-24 08:44:58 954
งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษาวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-19 17:00:33 819
โอกาสเกษียณอายุราชการรองผู้อำนวยการ และข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 16:09:34 1035
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2016
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 15:58:03 745
ยินดีต้อนรับ นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์ และนายอลงกรณ์ วัฒนสุข เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 15:45:52 852
ประชุมทางไกลวาระเร่งด่วน 'การป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา'
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-25 18:04:09 1258
รับมอบเครื่องกลึงแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-24 09:38:44 1292
สัปดาห์แรกแห่งการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-19 15:42:51 2131
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 09:03:30 1193
พิธีเปิดอบรมหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับอาชีวศึกษา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 08:58:30 779
ร่วมการต้อนรับ ฯพณฯ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-16 08:55:30 791
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-12 08:53:49 452
อบรมปฏิบัติการเขียนแผนการสอนครูพิเศษสอนก่อนเปิดภาคเรียน ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-12 08:51:15 407
พี ซี เอส แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ทำสัญญารับนักศึกษาเข้าฝึกวิชาชีพ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-05-12 08:48:05 431
ตรวจเยี่ยมสร้างขัวญกำลังใจศูนย์อาชีวะอาสาบริการเทศกาลสงกรานต์
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-04-19 09:21:45 413
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-04-19 09:17:29 629
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ๒๕๕๙
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-04-18 09:46:40 432
พิธีปิดอบรมขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ(ช่างยนต์และไฟฟ้ากำลัง)
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-04-18 09:39:05 384
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา(ค้าปลีก) เข้าร่วงาน
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-03-29 09:45:05 448
กำลังแสดงหน้า 1/25
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.652184 sec.