นายตฤน  ขันโคกกรวด
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 04-4242002 ต่อ 209
e-mail : trinelec@hotmail.com

RSS พักผ่อน การให้โอกาสกับชีวิต


   เพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โพสต์ข้อความ ขอความร่วมมืองดการเข้าชมชมพูพันธุ์ทิพย์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตกำแพงแสน ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)      

统计数据浏览

10110

VIDEO Tutorial

ฟังเพลงมหากาพย์จากภาพยนต์