งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กิจกรรม

ประกาศ

 

บทความล่าสุด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : NTC
เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564
สร้างโดย : account
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
สร้างโดย : NTC
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
สร้างโดย : NTC
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

สร้างโดย : NTC
การประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบข้อมูลออนไลน์
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือ High Technology จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : NTC
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล

สร้างโดย : NTC
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

สร้างโดย : NTC
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

สร้างโดย : NTC

แหล่งข้อมูลภายนอก

สถิติเยี่ยมชม

7355