IT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนที่วิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาระงาน
บุคลากร
ร่างข้อตกลงการใช้งานระบบเครือข่าย
คู่มือจัดการเว็บไซต์
ผังระบบเครือข่าย
สารสนเทศสถานศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อเรา

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
หลักสูตรและแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยภาคเหนือ
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยภาคตะวันออก
วิทยาลัยภาคกลาง
วิทยาลัยภาคใต้

แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกล
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการโยธา
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ข่าวสาร
ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-13 10:42:25 371 0 Approve
รายงานกรอกข้อมูล V-cop ครู และนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-09 11:22:40 555 0 Approve
ความก้าวหน้าการกรอกข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (รายแผนกวิชา)
ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-11-03 15:11:50 1477 1 Approve
โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศ ฯ RMS2012
เมื่อ : 2014-08-22 13:39:19 1692 0 ข่าวสาร Approve
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล v-cop ของนักเรียนนักศึกษา
เมื่อ : 2013-12-13 12:07:29 2417 0 ข่าวสาร Approve
แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ
เมื่อ : 2013-09-30 09:17:42 748 0 ข่าวสาร
บริการ V-COP ...
เมื่อ : 2013-05-08 12:07:55 3010 0 ข่าวสาร Approve
Did you know ? คุณรู้แล้วหรือยัง ?
เมื่อ : 2012-06-27 17:33:48 1250 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด

เมื่อ : 2017-07-13 10:38:58 346 0
ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
บทความ
เมื่อ : 2015-08-06 11:03:02 652 0
ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
บทความ
เมื่อ : 2014-07-20 12:28:27 957 0
ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
เมื่อ : 2014-07-15 12:52:37 816 0 บทความ
ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อ : 2014-07-10 12:29:46 727 0 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
อบรมการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา RMS2016
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-11 08:40:17 173
ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-10-02 10:15:29 374
ประชุมครูที่ปรึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ v-cop (รอบที่ ๓) พุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-07-05 11:43:12 589
ประชุมครูที่ปรึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ v-cop พุธที่ ๒๙ พฤษภาคม และ พุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
กิจกรรม

เมื่อ : 2013-06-03 12:42:03 746
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-06-12 14:17:28 719

ทั้งหมด


  
 


    
นายอลงกรณ์ วัฒนสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สถิติ
เยี่ยมชม
38065  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 1.029208 sec.