บทความล่าสุด

ประกาศ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะ
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตการทำงานแขนกลในระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตการทำงานแขนกลในระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารและ หอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการชุดสาธิตการทำงานแขนกลในระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม
สร้างโดย : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะ
สร้างโดย : NTC
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ
สร้างโดย : NTC

สถิติเยี่ยมชม

5665